La base de la psicoteràpia que practico és des de l’enfoc sistèmic i el coaching emocional, que posa l’atenció en les relacions i les emocions i en el context on succeeixen, integrant altres enfocs per tal de disposar d’eines que són útils en el procés.

PSICOTERÀPIA

a nens, adolescents, mares i pares i famílies. Que viuen emocions desagradables degudes a una experiència difícil que ha marcat un abans i un després i necessiten acompanyament per mirar, entendre i acceptar allò que va causar el dolor per poder canviar.

COACHING EMOCIONAL

Dirigit a nens, a adolescents, a mares i pares i a famílies. Espai grupal en el que, a través de dinàmiques i jocs, s’afavoreix l’expressió d’emocions, la comunicació i la millora de la intel·ligència emocional.

1· nens/adolescents: que volen millorar el seu autoconeixement i disposar de recursos emocionals i relacionals per gaudir de les relacions amb els altres.

2· mares i pares: que volen reflexionar sobre la relació que tenen amb els seus fills i filles, que estan cansats dels conflictes quotidians i que volen altres estratègies més respectuoses per a resoldre’ls.

3· famílies: que volen aconseguir millorar la relació entre sí a través de dinàmiques i jocs relacionals.

FORMACIÓ:

a professionals de la infància i l’adolescència que volen millorar les seves habilitats de relació amb els seus alumnes, els pares i les mares d’aquests, i els propis companys.

CONFERÈNCIES:

a mares i a pares i a professionals de la infància i l’adolescència.