Programes de formació per a professionals de l’educació Eines i recursos per a acompanyar emocionalment els nens "difícils" a l'aula

A l’aula, fruit de la convivència i la relació entre els alumnes, sorgeixen emocions que, a vegades, no sabem com afrontar. Tenir-les en compte i saber-ne treure’n el màxim profit, permeten entendre la complexitat del nen etiquetat com a “difícil” en el seu dia a dia, i poden esdevenir oportunitats per a aconseguir canvis en sí mateix i en la relació amb els altres.

La persona del mestre com a coach emocional a l'aula

L’aula és un espai relacional on els mestres teniu la oportunitat d’afavorir, transversalment, el desenvolupament de la intel·ligència emocional pròpia i dels alumnes. En aquesta formació, disposaràs d’eines i recursos per desenvolupar la intel·ligència emocional dins l’aula, podràs alliberar la tensió emocional implícita en les relacions d’ajuda, i afavoriràs la cooperació i la cohesió, l’autoconeixement i l’autoestima, les habilitats socials i la comunicació no violenta, dins el grup classe.

Programes de formació per a mares i pares

Per prendre consciència de les pròpies emocions quan estem amb els fills i com ens influencien, disposar d’eines i recursos per acompanyar-los en el seu creixement emocional i aprendre a gaudir de la relació amb ells.

Programes de formació per a nens i adolescents

Per millorar la relació amb sí mateix i amb els altres, mitjançant tallers grupals vivencials on s’ofereixen oportunitats per desenvolupar la intel·ligència emocional.